0755-2826 3345

En

2022-06-10

管内螺纹高度差测量

测试要求测量管内螺纹宽度及高度差

 

      (如上图)

首先先把被测物体固定好,固定90度镜头位置,在管内部从左到右运动扫描测量

 

 

                

采样频率3000Hz,扫描步距2μm 开始扫描

 

 

 

                                                           30次测量重复精度数据

本次测试采用立仪科技D35A18R4S25-90镜头扫描样品内部螺纹上表面轮廓,镜头动态扫描测试,采样频率3000Hz/s扫过螺纹上表面轮廓,30次重复精度极差为8.5um90度镜头量程范围8mm可覆盖检测螺纹深度宽度。采用非接触式测量的方式,无损样品。